fredag, januari 27, 2012

klart det räknas som kontaktär med på en sida som heter glossom, där jag har en onlineportfolio och där jag får rät bra med uppmärksamhet faktiskt, så sent som idag så kontaktade de mig och ville jag skulle vara med på intevju till deras månatliga nyhetsbrev.

Så jag sade ja, och just den akten, att säga ja. Den är inte bara roligare att göra, utan den är även dagens kontakt för mig. Jag sa "ja" och det ledde till exponering och säkerligen kontakter. Hade inte skett om jag inte sagt ja. Det är enbart tack vare det jag sa som det händer. Nä. nu sova.

Inga kommentarer: