lördag, oktober 18, 2008

Aruba auto Blog 1


Männen utanför spelar för oss
Men de spelar inte vackrare
än jag spelar på mitt piano
Jag knäpper upp skjortan


Inga kommentarer: